قوانین مالی مشتریان

عودت بیعانه

چنانچه پس از پرداخت بیعانه، به هر دلیلی از ادامه روند منصرف شدید می‌توانید از طریق پنل کاربری درخواست عودت بیعانه نمایید. یا با تماس با بخش پشتیبانی اقدام نمایید.
نکته * مبلغ بیعانه به شماره کارتی که واریز وجه از طریق آن انجام شده است برگشت داده خواهد شد. برای دریافت وجه ابتدا بایستی تصویر کارت شناسایی و کارت بانکی خود را برای بخش پشتیبانی ارسال نمایید.


عودت اجاره

چنانچه بیش از 48 ساعت قبل از زمان شروع سفر درخواست انصراف دهید، کل مبلغ اجاره به حساب شما برگشت خواهد خورد.
چنانچه بیش از 24 ساعت قبل از تاری شروع سفر اقدام به انصراف نمایید، 90٪ مبلغ به حساب شما برگشت داده خواهد شد.
چنانچه کمتر از 24 ساعت مانده به تاریخ آغاز سفر اقدام به انصراف نمایید، اجاره روز اول کسر شده و مابقی مبلغ برای شما برگشت داده خواهد شد.
نکته * مبلغ بیعانه به شماره کارتی که واریز وجه از طریق آن انجام شده است برگشت داده خواهد شد. برای دریافت وجه ابتدا بایستی تصویر کارت شناسایی و کارت بانکی خود را برای بخش پشتیبانی ارسال نمایید.


خسارت به اقامتگاه

چنانچه مسافر خسارتی به اقامتگاه بزند، بایستی تمامی هزینه‌های موردنظر را به صاحب اقامتگاه بپردازد

قوانین مالی مالک اقامتگاه

بیعانه

پس از تکمیل درخواست مشتری در سایت و پرداخت اجاره، بیعانه برای شما واریز خواهد شد. پس از دریافت بیعانه شما موظف می شوید که اقامتگاه را در تاریخ مذکور به شخص دیگری اجاره ندهید.


تسویه حساب

پس از خروج مسافران از اقامتگاه، کل مبلغ اجاره به حساب شما واریز خواهد شد.


هزینه جانبی برای اقامتگاه

صاحب اقامتگاه حق دریافت مبلغ اضافی از مسافران بابت امکانات ذکر شده در توضیحات اقامتگاه در سایت را ندارد.